Miljø

Hos Sleep Scandinavia tar vi miljøspørsmålene på alvor. Vi leverer både engangs-produkter og tradisjonelle flerbruks-produkter. Vi følger nøye med på hvordan produktene påvirker miljøet under hele “livstiden” – fra råvare, produksjon, transport og bruk til de resirkuleres eller forbrennes.

Universal engangs-sengetøy er laget av 100% polypropylen. Detteer et materiale som krever svært lite energi under produksjon, og er derfor et av de mest miljøvennlige stoffene å fremstille. Det at det heller ikke brukes vann i produksjonen gjør at det forurenser mindre enn ved produksjon av andre tekstiler.

Polypropylen kan gjenvinnes. Fiberspunnet polypropylenkan gjenvinnes i form av varmeanlegg og produksjon av nye materialer. Materialet går i oppløsning i naturen dersom det blir gravd ned, utsatt for sterkt sollys, mikroorganismer og mye fuktighet over tid. Ved nedgraving i jord kan oppløsningen skje så tidlig som etter 6 mnd.

Polypropylenframstilles av olje og gir energi tilbake ved forbrenning. Oljen brukes da to ganger – først i produktene og deretter som brennstoff ved forbrenning. Når produktene forbrennes, gis energi som blant annet går til oppvarming av boliger.

På et avfallsanlegg ønsker man å oppnå en organisk balanse eller ha en kontrollert organisk nedbryting. Våre produkter består ikke av noen materialer som krever spesialbehandling og kan derfor også deponeres.

Les mer om tekstiler og miljø på www.grip.no.

Vårt miljøarbeid er en kontinuerlig prosess hvor vi hele tiden søker etter forbedringer. Gjennom analyser av livssykluser, miljøforskning og materialutvikling ligger vi langt framme i utviklingen med å finne fram til miljøvennlige produkter.

Sleep Scandinavia AS er medlem i GRØNT PUNKT NORGE AS og er aktiv deltager i næringslivets dugnad for innsamling og gjenvinning av brukt emballasje. Vi kildesorterer alt avfall i egen bedrift og betaler vederlag til følgende materialselskaper:

  • Plastretur AS
  • Norsk Rest AS