Ansvarlig for firmaets GDPR er daglig leder Lise Berg Larsen, lise@sleep.no

Tlf. 67 11 03 17

Kunder:

Vi oppbevarer kundeinformasjon som firmanavn, adresse, telefonnummer, kontaktpersoner, stillinger og e-postadresser. Vårt CRM-system er Mamut Visma Enterprise 5 og data lagres og sikkerhetskoperes i Vismas nettsky Application Hosting.

Kundeinformasjonen er gitt av kunden selv eller hentet fra offentlige kilder, som f.eks. Gulse Sider, Brønnøysundregistreneog Proff.no

Vi må kunne kontakte våre eksisterende kunder for kundeoppfølging, utsendelse av tilbud og produktinformasjon. Vi mener derfor vi har har en berettiget interesse til å behandle kundens data og sende e-post.

Vi sender også ut informasjon/tilbud til potensielle kunder som vi har fått tilgang til gjennom samarbeidsavtaler, som f.eks. NHO Reiseliv.

Alle generelle e-poster vi sender til eksisterende og potensielle kunder, starter med å beskriver hvordan kunden enkelt kan avmelde seg fra vår mailingliste.

Personopplysningene er kun tilgjengelig for våre kundebehandlere som har tilgang til vårt CRM-system. Vi deler ikke data med noen. All behandling av personopplysninger er i dag underlagt særskilte regler, blant annet i regnskapsloven og personopplysningsloven, og Sleep Scandinavia AS er ansvarlige for at denne behandlingen skjer i samsvar med norsk lov. Såfremt ønske om å slettes fra våre registre ikke strider med loven, gjør vi dette på forespørsel.

Man kan enkelt få tilgang til de data som oppbevares hos oss, ved å sende forepørsel til Lise@sleep.no

Personvernopplysningene brukes til kundeoppfølging og oppfyllelse av lover og regler. Vi ønsker å ha mest mulig historikk på kundene våre, og vi sletter derfor ikke historikken om ikke kunden selv ber om det. Dette for å kunne yte best mulig service og oppfølging. Se Datatilsynet.nofor mer informasjon om rettigheter.

Narvik, 20.08.18

Lise Berg Larsen

Sleep Scandinavia AS